Laila Mindes Galleri

                         

 

                      

 

                         

 

                      

 

                

Bildene er malt under kanalisering fra høyere plan. De inneholder en dyptliggende symbolikk og gjengir også energimønstre uttrykt med farger.

For å få koden til å laste ned bilder, samt andre spørsmål angående denne basen send en email til

laila@galactic2.net